Jimco Zijlstra

Dirigent Jimco ZijlstraDirigent Jimco Zijlstra

Vanaf 1 januari 2015 staat Jimco Zijlstra op “de bok” voor het mannenkoor.
Hij neemt het stokje over van zijn vriend Jaap de Ruijter die na een kortstondige ziekte in mei 2014 overleden is. Daarna heeft de tweede dirigent Johan van Straaten de honneurs waargenomen.

Bert Jimco Zijlstra werd op 1 maart 1961 te Utrecht geboren. Reeds op jeugdige leeftijd bleek zijn grote belangstelling voor muziek. Van zijn vader kreeg hij de eerste muzieklessen. Op 10-jarige leeftijd vervolgde hij de orgellessen bij C. Chr. Schulz. Veertien jaar jong werd hij benoemd tot organist in de kapel van het Militair Hospitaal in Utrecht. Spoedig daarna werden Jaap Zwart sr. en jr. te Amersfoort zijn leermeesters.
Naast orgel- en pianolessen kreeg hij tevens onderricht in muziektheorie en harmonieleer. Jimco zette zijn muziekstudie voort aan het Rotterdams Conservatorium bij Arie J. Keijzer en Jan Kleinbussink, koordirectie studeerde hij bij Jan Eelkema. Aan het Koninklijk Haags Conservatorium voltooide hij zijn studie.
Jimco Zijlstra werd muziekdocent aan het Oranje Nassau College te Zoetermeer en kreeg tevens

de muzikale leiding over diverse koren en ensembles. Van zijn hand verschenen talloze instrumentale werken, musicals, liederen en meerstemmige vocale werken voor diverse bezettingen.

Jimco is tevens dirigent van Het Nederlands Concert Mannenkoor te Harderwijk en Het Ritmeester Veenzangers Mannenkoor te Veenendaal.

Jimco is 25 jaar (1989-2014) dirigent geweest van Het Christelijk Mannenkoor Scheveningen te Scheveningen. Hij neemt op 16 januari 2015 tijdens een afscheidsconcert afscheid van dit koor.
Tenslotte maakt Jimco deel uit van het Synergy-ensemble. Hij bespeelt de keyboards en verzorgt, waar nodig, de presentatie.

Eind december 2014 is hij vanwege zijn grote en langdurige verdienste als dirigent en musicus benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door de burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen.