LOGO HMK transparant 400

image001image002

PR / Perszaken

     

De commissie PR en Perszaken wordt gevormd door Frans Meijer en Pieter Zwart; email pr@harderwijksmannenkoor.nl

Frans Meijer is tevens eerste contactpersoon voor externe PR en perszaken. Voor zaken betreffende deze commissie kunt u bij hem terecht.

Voor overige vragen omtrent ons koor kunt u terecht bij: Evert Westerink, secretaris of onze koormeester Henk Verhoef.

De pagina ‘Agenda’ informeert u over de concerten en andere activiteiten van ons koor.

Contact

Harderwijks Mannenkoor


Secretariaat
Krommekamp 256
06 - 51 239 382
E-mail het secretariaat


Bankrekening
IBAN NL47 RABO 03546 89 797


Kamer van Koophandel
Dossier nr.: 40094155


Lid van de KNZV-Vereniging Midden Nederland